Farlig god venn av Hagen-fiender

Stortingsrepresentant Jan Simonsen har nære bånd til Carl I. Hagens bitreste politiske uvenner, Danielsen-brødrene. Dag Danielsen omtaler Simonsen som en moralsk støttespiller.