NSB Eiendom mot fredning

NSB Eiendom gir seg ikke: Også i et revidert reguleringsforslag vil eiendomsselskapet rive et godshus som Jernbaneverket foreslår fredet.