80 prosent vil ha karakterar

Nesten 80 prosent av elevane som har fått tilbod om karakterfri ungdomsskole i Hå neste år, takkar nei og ber om karakterar.