Kvitsøy får mer stabile ferjeavganger

«Kvitsøy» blir antagelig ny reserveferje på strekningen MekjarvikKvitsøy. Dermed ser Kvitsøys ferjeproblemer ut til å være løst.