Dømt for heleri

22-åringen fra Klepp kjøpte en uregistrert motorsykkel til underpris fra en person i Hells Angels-miljøet på Braut. Sykkelen var stjålet få måneder i forveien. Jæren herredsrett fastslår at 22-åringen har gjort seg skyldig i uaktsomt heleri. Straffen for dette og flere andre forhold ble 35 dagers betinget fengsel og 3000 kroner i bot.