• Belgisk-oppdrettede jordhumler, bildet, kan igjen nå importeres fritt til norske, i hovedsak rogalandske, tomatveksthus. Pål Christensen

Belgiske humler får likevel suse

Landbruks— og matdepartementet overstyrer Mattilsynet i klagesak om humleimport til tomatveksthus. Selv om fremmede humler kan true norsk naturmangfold blir import nå tillatt.