• Øivind Bjørnson er organisasjonspsykolog. Siri Handeland

- Gode beslutninger krever trygghet

Organisasjonspsykolog Øivind Bjørnson mener at konflikter kan gå ut over tryggheten.