• Einar Sørdal og T. Stangeland Maskin sto for byggingen av «TS-kunsten» ved Gisketjern. Lars Fisketjøn

Sandnes Ulf får 1,4 millioner

Sandnes Ulf får forskuttert 1,446 millioner kroner av kommunen. Andre idrettslag kan regne med samme hjelp.