• Rune Andersen, Bjerkreims kommunalsjef for oppvekst, gikk hart ut mot det han kalte en krangel for åpen scene blant de voksne. Til høyre statens veileder Torunn Tinnesand som rett etter holdt et rosende innlegg om kommunens innsats mot mobbing. Thomas Ergo

Roste kommunens mobbeinnsats - anklaget voksne for krangling og løgner

Statens mobbehjelpere roste kommunens innsats mot mobbing i skolen. Men først gikk skolesjefen på talerstolen og tordnet mot ikke navngitte voksne i bygda.