• John Harald Wangen, ansatt i NFU Norge i 30 år, forteller helseministerAnne-Grete Hjelle Strøm-Erichsen og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen om livet i organisasjonen. Jens Petter Gitlesen, forbundsleder til høyre. (Foto: Gorm K. Gaare)

Regjeringen lover bedre hverdag for utviklingshemmede

Regjeringen skal nå granske hvordan utviklingshemmede i Norge har det, 20 år etter HVPU-reformen. Lover å bedre deres levekår.