• De fleste skolene i byen er overvåket med videokamera på fasadene, ofte omlag ti kamera per skole. Bildet er tatt på Kannik skole. Jonas Haarr Friestad

Overvåket skoler uten varselskilt

En gjennomgang fra Rogaland Revisjon viser at Skeie og Kristianslyst skoler har hatt kameraovervåking av skolegården, uten at Stavanger Eiendom har satt opp skilt for å varsle om dette.