• -Det er viktig at vi bruker avvikene til å lære og identifisere forbedringstiltak, sier levekårsjef Eli Karin Fosse. Kristian Jacobsen

Kommunetoppene fornøyde med sykehjemmene

Ja, pleierne har det travelt, men pasientene har et forsvarlig og godt tilbud på Stavangers sykehjem. Det mener både levekårssjef Eli Karin Fosse og helsepolitiker Kåre Reiten (H). Sissel Stenberg (Frp) mener Annette Dahl Wiig sin kritikk er svært alvorlig. Hun vil be rådmannen foreta en "gjennomgang" av situasjonen.