• Åmøy skole legges ned sommeren 2014. Kent Skibstad

Slutt for Åmøy skole neste sommer

Åmøy skole opprettholdes til sommeren 2014, så legges den ned. Allerede fra høsten av skal elevene kunne velge annen skole. De kan velge fritt i hele Stavanger samt Mosterøy skole.