Handelskrig på Ropeidhalvøya

Ropeidhalvøya i Suldal har 130 husstandar og to butikkar. Ein har fått offentleg støtte til utbygging. No kjem søknaden frå den andre.