• I 2011 kom en delegasjon fra Fogn grendelag på besøk til daværende Hjelmelandordfører Bjørn Laugaland, som her gir en håndstrekning til Ottar Sandanger. De andre er, fra venstre, Magnar Sandanger, Håkon Helgøy(varaordfører Hjelmeland) og Jon Olav Runestad. Den gang ble det snakket om atdet ville koste 200-300 millioner for å gjøre tomatøya Fogn i Finnøy landfast mot Hjelmeland. Nå er prislappen 1,3 milliarder.

- Trist for Fisterøyene

— Det er en trist dag for folk på Bokn og Byre, som har ventet i 30 år på bruforbindelse. Dette er kroken på døra, mener varaordfører Jon Olav Runestad (Ap) fra Fogn.