Røde kors på Gladmat

Du er ekstra trygg under årets Gladmat-festival. Skulle du sette en pølsesnabb i halsen, så er Røde Kors i nærheten og de kan Heimlichs manøver.