Fikk veldig sjelden fisk i garnet

Denne fisken fikk Per-Bjørn Pedersen i garnet sitt ved Vistevika. Havforskningsinstituttet er ivrige etter å se nærmere på fisken som kanskje blir museumsgjenstand.

Publisert: Publisert:

Per-Bjørn Pedersen gjenkjente den sjeldne fisken da han så den i garnet.

— Fisken er et svært uvanlig funn. Utrolig spennende at denne fisken ble funnet på Vestlandet, sier Otte Bjelland fra Havforskningsinstituttet i Bergen. Han snakker med forbehold om at dette er en alminnelig europeisk stør slik det ser ut som, men nærmere undersøkelser må til. I så fall er det en av Europas mest truet fiskearter, ifølge marinbiologen.

Gjenkjente fisken

Natt til lørdag fikk Per-Bjørn Pedersen en overraskelse da han sjekket garnet utenfor Vistevika, mellom Randaberg og Sunde. Han gjenkjente den uvanlige fisken umiddelbart.

— Under studietiden min i Bergen på slutten av 60-tallet hadde akvariet i Bergen noen levende stør. Jeg observerte dem på en meters avstand. Størene var der lenge, helt til et uhell på akvariet førte til at de døde. Hvis dette er en ekte stør, er det en sensasjon, sier Pedersen.

Han tok straks kontakt med Havforskningsinstituttet, som ble svært overrasket og ivrige etter å undersøke fisken nærmere. De har sett bildet og mener det er en alminnelig stør. Pedersen fikk også sønnen, som er marinbiolog, til å se på fisken. Også han mener det er en stør.Inntil fisken havner i Havforskningsinstituttets hender, oppbevarer Pedersen den i fryseren. Han lover at fisken skal slippe å bli en deilig middagsrett, med mindre det viser seg at det ikke er den sjeldne typen likevel. Funnet er ikke sensasjonelt hvis det viser seg at det ikke er den alminnelige europeiske typen, som er én av de 26 artene stør, eller hvis det er oppdrettsstør.

Russisk kaviar

Noe av grunnen til at den opprinnelige støren er så sjelden, er at rognen dens brukes til å lage russisk kaviar. Forurensing og ødelagte elvehabitat er også årsaker til at fiskearten har minket kraftig og nå er blitt til en av de mest utrydningstruede.

— Støren er veldig ettertraktet fordi du kan lage russisk kaviar av rognen hvis fisken er kjønnsmoden. Fisken på bildet er nok for ung. Den veier bare ett kilo, mens en voksen stør kan veie flere hundre kilo. Den på bildet har nok selv vært rogn for ikke så lenge siden, sier Bjelland.

Hvis dette er en opprinnelig stør, kommer den trolig fra en elv i Frankrike hvor det fortsatt er en liten stamme igjen.

Før var støren godt utbredt i mange europeiske elver. Bjelland vet ikke hvor mange som finnes i Europa i dag, men mener det er snakk om et par hundre.

— Dette funnet er et meget godt tegn, et bevis på at den reproduserer seg, sier Bjelland.

Videre skal Havforskningsinstituttet se nærmere på fisken, identifisere den og se etter parasitter.

— Vi setter pris på at slike funn blir rapportert til oss. Dette funnet er så spesielt at jeg tror den havner på fiskemuseum i Bergen hvis Pedersen går med på det, sier Bjelland.

Pedersen sier at han ikke har noe mot å gi fra seg funnet til et museum hvis det viser seg at det er den spesielle typen stør.

Per-Bjørn Pedersen gjenkjente den sjeldne fisken da han så den i garnet.

Publisert: