• Eit av desse fire skilta skal du klara å lesa på 20 meters avstand for å få ta teorien til sertifikat. Carina Johansen

– Burde EU-kontrollera synet til bilistane

Optikar Eivind Askheim meiner at synskrava og testen ein tek før oppkøyring i dag er for dårleg. Han meiner det burde vore krav på lik linje med EU-kontrollen av bilen.