• Ordfører Christine Sagen Helgø hadde ingen ekstra penger i ermet til politikerkollegene som ble trukket på grunn av for få møter.

Politikere må betale tilbake møtegodtgjørelse

Kommunalutvalget i Stavanger vil ikke gjøre om på vedtaket som fratar fem politikere mellom 28.464 og 56.940 kroner i møtehonorar.