• Store deler av Jåttåvågen og Forus var uten strøm mandag morgen på grunn av brann i en trafostasjon. Ronny Hjertås

Brann i trafo-stasjon slukket

Brannvesenet har kontroll, etter at det oppsto brann i en trafo-stasjon på Forus, like ved forbrenningsanlegget på Bærheim