• Jæren 2015 foto Jonny Ueland.jpg Jonny Ueland

Fantastisk nordlys over fylket

— Det er sjeldan at nordlyset viser så godt her, seier Johnny Ueland.