• De tre røde kulene viser hvor det er lagt inn mulige høyhus i kommunens planverk. De lilla kulene viser hvor mange som har varslet planer eller initiativer om høyhus i tillegg til de tre. Når politikerne nå har fjernet den absolutte bestemmelsen om byggehøyder i sentrum, vil det trolig komme flere søknader.

Blir det høyhus-bonanza?

Høyhus-planene florerer – og flere er ventet. Er det duket for en boom av nye høyhus i Sandnes?