Gamle hus forsvinner

Fylkeskonservator Egil Grude kaller kulturminneplanen i Sandnes for en «dødsliste». Byens gamle hus forsvinner ett for ett.