Lærer vant mot fylket

Lektor Magne Nærland har fått rettens medhold i at han ble forbigått da han ikke ble tilsatt i en stilling ved Time videregående skole for tre år siden.