SBBL-oppsigelser trukket

Fem av de sju som sa opp sine stillinger i SBBL, har trukket oppsigelsene. Dialogen mellom styret og den oppsagte disponenten er frosset.