Randaberg-leger må tilbakebetale 1,4 millioner

Tre leger fra Randaberg er dømt til å tilbakebetale til sammen 1,4 millioner kroner som de urettmessig har fått refundert av Rikstrygdeverket. Dessuten må de ut med 450.000 i saksomkostninger.