Slutt på gratis henting av el-avfall

Stavanger kommunes ordning med henting av el-avfall hos husstandene er ikke lenger gratis.