Få pleiere jobber heltid

For å få turnusen til å gå opp, jobber bare 18 prosent av hjemmehjelperne i kommunen heltid. For assistentene situasjonen enda verre.