Flere ledige i Sandnes

Det blir stadig flere arbeidsledige i distriktet. I Sandnes er det nå registrert 934 arbeidsledige, mot 687 på samme tid i fjor. I Gjesdal er økningen enda større; mens det i fjor var 50 ledige gjesdalbuer, er det i dag 114 som er uten arbeid i Gjesdal. Bare den siste måneden har aetat registrert 26 nye arbeidssøkende i Gjesdal.