Vi har ikke vært flinke nok til å informere

Når 70 prosent av kartongene som havner hos Fretex, er sortert feil, innrømmer Tord Tjelflaat, overingeniør hos Ivar, at informasjonen i kommunene på Nord-Jæren kunne vært bedre.