• Boringen skjer med elektrisk kraft. Utstyret kan styre i hele planet, slik at Norhard kan bore tunneler i kurve. Norhard

Norhard borer langt i Suldal

I Suldal skal Kaldåna legges i tunnel. Sirdal–firmaet Norhard er akkurat kommet i gang med å bore den 620 meter lange trykksjakten som skal lede vann til Kaldåna kraftstasjon.