Latterlig dårlig tilbud

Sandnes kommune blir kritisert avfylkeslegen fordi det i Sandnes fremdeles ikke tilbysskolehelsetjeneste i den videregående skolen.