Gamlingen-ansatte blir politianmeldt

Rådmannen i Stavanger har besluttet å gå tilpolitianmeldelse av de to ansatte ved Stavanger Svømmestadion,Gamlingen, som i slutten av mars ble avskjediget for påståtteøkonomiske misligheter.