Ømme muskler gir mest fravær

Nesten halvparten av alt langtidssykefravær i Norge skyldes smerter i muskler og skjelett, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.