• De er venner og samarbeidspartnere. Men i hotellkonkurransen for Bjergsted er Buchardt i ferd med å ta innersvingen på Stordalen. Falch, Knut

Buchardt foran i kappløp om Bjergsted-hotell

Rådmannen i Stavanger har veid og målt de aktuelle kandidatene til å bygge hotell i Bjergsted. Hun mener Arthur Buchardt, HENT og Helen & Hard har det beste prosjektet.