• Advokat Kjell Holst Sæther, i midten, representerer Klepp kommune i saken mot grunneier Christian Bjelland, til høyre. Til venstre på bildet er Jarle Golten Smørdal, som er rettens formann i ankesaken i Gulating lagmannsrett. Ola Fintland

Hvor skal grensen for bading gå?

For å vise hva saken egentlig handler om, tok advokaten til Klepp kommune med seg et 50 meter langt målebånd på befaring. Spørsmålet er hvor grensen for bading skal gå i nedre del av Figgjoelva.