Til aksjon mot tyverier

Politiet, konfliktrådet og handelsstanden starter i dag en felles aksjon mot butikk-tyverier i Sandnes.