Bønder får miljøpakke

Bønder står i kø for å bygge nye renseparker, som effektiv fjerner næringsstoffer fra forurensede Jærvassdrag. Dagens rundt 60 renseparker på Jæren kan bli doblet.