• Politisperringen i Madlaveien er satt opp for å hindre at folk blir skadet.

Stadig fare for fallende takstein

Stormen som raste i fjor setter stadig sitt preg på Stavanger.