Slik svarer Utlendingsnemnda

Mener konverteringen ikke er oppriktig.