• Ved juletider ble en ny modul lansert på læringsplattformen "itslearning". Den skulle gjøre anonym retting mulig, men modulen har fremdeles svakheter. Kristian Jacobsen

Anonymt, men ikke helt

Fylkeskommunen vedtok i fjor anonym retting ved videregående skoler i Rogaland. Fremdeles finnes det ikke løsninger som ivaretar elevenes anonymitet i tilstrekkelig grad, mener lærere og elever.