• Elsa Karin Ree heises på plass i stolen av hjelpepleier Frida Elise Helgøy og helsefagarbeider Christer Måland Madsen. Marie von Krogh

De jobber 28 timer hver 4. helg

14 timers vakter hver fjerde helg prøves nå ut i hjemmesykepleien på Hundvåg og Storhaug. 14 personer jobber fra 08-22 både lørdag og søndag.