• Tor Inge Jøssang.

Fjordveien fra Sandnes til Førde

Amerikanerne har route 66, mens Vestlandet nå kjører fram rute 13.