Mann (23) dømt for å ha voldtatt 13-åring

Først da fornærmede ble innlagt på sykehus, ble tiltalte oppmerksom på at jenta, som han hadde et kjæresteforhold til, bare var 13 år gammel.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

En 23 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til 3 års fengsel for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Retten finner det bevist at han voldtok fornærmede flere ganger våren 2016, da han selv var 22 år gammel.

Les også

Slapp 60 kilo tung hund løs på politipatrulje

Les også

Påstand om 8 års fengsel i svært grov voldtektssak

I tingretten ble tiltalte dømt til samfunnsstraff. Påtalemyndigheten, som mener at denne reaksjonen er for mild, anket dommen til lagmannsretten. Lagmannsretten er enig med tingretten i at saken er spesiell, og også at det finnet formildende omstendigheter, men rettens flertall er like fullt enig med påtalemyndigheten.

Var kjærester

To dager var satt av til ankeforhandlingene i Gulating lagmannsrett. Fornærmede, som har avgitt forklaring i tilrettelagte avhør, insisterte på å få avgi en tilleggsforklaring i retten. Her opplyste hun at hun ikke ville ha erstatning av tiltalte. Bistandsadvokaten hennes frafalt derfor dette kravet.

Fornærmede ble kjent med tiltalte på Facebook 2016 og de to innledet et kjæresteforhold. I den ferske dommen står det at både fornærmede og hennes mor sa at hun var 17 år gammel da tiltalte spurte. Først etter dette hadde tiltalte og fornærmede seksuell omgang.

Les også

Voldtektstiltalt frifunnet av juryen i lagmannsretten

Les også

Tidligere voldtektsiktet får 20.000 i erstatning

Selv om aktsomhetskravet er svært strengt i disse sakene, dømmes ikke tiltalte for denne seksuelle omgangen. Til gjengjeld dømmes han for den seksuelle omgangen som fant sted etter at fornærmede hadde vært på sykehus. Her ble nemlig tiltalte fortalt av leger at fornærmede i realiteten bare var 13 år.

Ble sint

Da tiltalte fikk høre om fornærmedes unge alder, skal han ha blitt sint. Ifølge dommen ville han da avslutte forholdet, men valgte å bli da fornærmede ba ham det. Til slutt, i mai 2016, var det barnevernet som anmeldte forholdet til politiet.

Aktor, politiadvokat Lars Ole Berge, og 23-åringens forsvarer, Ida Gjerseth, er enige om at politiet ikke ville kjent til den seksuelle omgangen fornærmede og tiltalte hadde etter fornærmedes sykehusopphold, om det ikke var for tiltaltes egen forklaring. Det er denne seksuelle omgangen han nå dømmes for.

Mannens umiddelbare tilståelse mener lagmannsretten må tillegges vesentlig vekt.

Må i fengsel

Lagmannsrettens mindretall, bestående av to meddommere, er enig med en enstemmig tingrett som mener at samfunnsstraff er den rette reaksjonen mot 23-åringen. At tiltalte likevel dømmes til ubetinget fengsel, begrunner flertallet med at Stortinget har definert seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, og at normalstraffen i slike saker er 4 års fengsel.

Les også

Kjærestepar dømt for trusler i arveoppgjør

Les også

Storebror frikjent og lillebror dømt i voldssak

«At det var et kjærlighetsforhold mellom de to som synes å ha vært akseptert av fornærmedes mor og i større grad akseptert i deres kulturkrets, kan i liten grad tillegges vekt. Det forhold at det allerede var etablert et kjærlighetsforhold med seksuell omgang, før det ble gjennomført noe seksuell omgang som kunne straffes, er derimot en spesiell omstendighet som bør tillegges noe vekt. Men selv om det sees hen til dette, og at forholdet ikke bærer preg av utnytting, gjelder det en minstestraff på fengsel i 3 år», står det i dommen.

Rettens flertall kommer frem til at to år av fengselsstraffen må gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Publisert: