H: – Stavanger kan ta imot inntil 50 Moria-flyktninger

– Stavanger bør varsle om at vi kan ta imot inntil 50 Moria-flyktninger, mener Høyres Sissel Knutsen Hegdal. – Uaktuelt for Stavanger å ta imot noen, sier Frps Kristoffer Sivertsen.

Kristoffer Sivertsen (Frp) og Sissel Knutsen Hegdal (H) er svært uenige om Stavanger bør ta imot flyktninger fra Hellas.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. 50 asylsøkere skal hentes, sa statsminister Erna Solberg (H) onsdag morgen.

Vi bør klare bedre enn dette, og Stavanger bør gå foran som et godt eksempel, mener flere Stavanger-politikere.

Les også

Moria-leiren ødelagt av brann

MDG: – Handler om solidaritet

Torsdag tar Daria Maria Szymaniuk (MDG) saken opp i formannskapet, der hun stiller disse spørsmålene:

1. Kommunedirektøren bes redegjøre for hvor mange flyktninger Stavanger kan ta imot fra Moria i nær fremtid for å avhjelpe i den akutte situasjonen som har oppstått?

2. Hvilke tiltak er nødvendig å få på plass for at Stavanger kommune kan bistå så raskt som mulig?

– Dette handler om solidaritet og er helt i tråd med Stavangers historie der vi har aktivt søkt å hjelpe flyktninger i nød ved tidligere kriser. Stavanger har både hjerterom og ressurser til å bistå mennesker i nød. MDG mener vi må være tydelige ovenfor regjeringen og Stortinget at vi både kan ta imot familiene fra Moria, og at vi har rom for flere enn det regjeringen åpner for, mener Szymaniuk

Daria Maria Szymaniuk (MDG)

H: Stavanger kan ta imot inntil 50

Også Høyre tar til orde for at Stavanger bør åpne dørene for flyktningene, Onsdag formiddag sendte Sissel Knutsen Hegdal en interpellasjon til kommunestyret:

«Stavanger har stolte tradisjoner å ivareta når det gjelder å stille opp når det er
flyktningkriser. Det gjorde vi tilbake i 2015 og det bør vi gjøre nå, og i årene som kommer.

Regjeringen har i dag, 9. september 2020, startet arbeidet med å hente asylsøkere fra Hellas til Norge. Brannen på Lesvos har forverret forholdene for asylsøkerne i mottaksleiren Moria. Situasjonen er også svært vanskelig for greske myndigheter. Den pågående brannen i Moria-leiren er dramatisk forverret og det haster å igangsette tiltak. Det er en svært alvorlig
situasjon.

Stavanger kommune kan gjennom relokaliseringsordningen for asylsøkere ta imot sin andel av de familiene som nå hentes til Norge. Greske myndigheter står overfor en svært vanskelig oppgave med å finne husrom til et stort antall mennesker i en situasjon hvor det er utbrudd av covid-19 i den samme gruppen. Dette vil gjøre hjelpearbeidet og evakueringen vanskelig. Fremdriften vil være betinget av blant annet utviklingen av covid-19-situasjonen, og nødvendige smittevernregler må ivaretas. Budskapet om at Stavanger kommune er beredt til å stille opp og ta sin andel bør vi gi allerede nå.

Les også

Shirin Tinnesand fra Stavanger i Moria-leiren: - En varslet katastrofe

Sissel Knutsen Hegdal, H

Norge tar et stort ansvar for asylsøkere og migranter i Europa. Norge har over lengre tid gitt omfattende bistand til å styrke det greske asylsystemet. Blant annet gjennom EØS-midlene,
har vi de siste 10 årene gitt over 600 millioner norske kroner som skal styrke greske myndigheters evne til å håndtere migrasjonen til landet. En stor del av disse midlene er rettet inn mot sårbare grupper.

Norge har også tidligere i år satt i gang et prosjekt for å etablere inntil 300 mottaksplasser som vil komme rundt 1000 enslige mindreårige og sårbare migranter til gode. Prosjektet varer til 2024. Prosjektet skal støtte opp under det greske asylsystemet og bidra til at sårbare asylsøkere ivaretas og gis et forsvarlig botilbud. Målet er å styrke evnen til å klare seg selv, enten de skal bo og integrere seg i det greske samfunnet, eller returnere til hjemlandet.

På bakgrunn av ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:
Ordfører bes ta kontakt med regjeringen og ta initiativ til at Stavanger kommune kan ta imot og bosette inntil 50 asylsøkere fra mottaksleiren Moria i Hellas.»

Kristoffer Sivertsen, Frp

Frp: Uaktuelt for Stavanger

Frp i Stavanger er imidlertid ikke enig. De mener det er uaktuelt å ta imot Moria-migranter til Stavanger. Onsdag ettermiddag sendte de ut denne pressemeldingen:

«I kjølvannet av den tragiske brannen i Moria-leiren har det bygget seg opp et press om å ta imot flest mulig migranter i Norges kommuner som følge av at regjeringen har varslet at Norge skal hente 50 asylsøkere.

Stavanger Frp mener det er uaktuelt å ta imot Moria-migranter til Stavanger. Norske myndigheter bør i stedet bruke midler på å hjelpe Hellas økonomisk og kreve at myndighetene der behandler asylsøknadene hurtigere og returnerer asylsøkerne uten beskyttelsesbehov, sier Kristoffer Sivertsen.

Pengene som brukes på å ta imot asylsøkere til Norge som ikke har et beskyttelsesbehov, går ut over hjelpen til de reelle flyktningene. Norge vil aldri kunne løse situasjonen ved å hente asylsøkere hit. Det vil bare gi en større strøm av asylsøkere hit, slik som vi så tilbake i 2015. I tillegg til en forsterket strøm til Europa, som vil gi flere eksempler som Morialeiren.
Kommunene som nå går ut og overbyr regjeringen i et egoistisk forsøk på å være best i klassen, bidrar i realiteten til å skape press på å ta vekk pengene fra dem som trenger hjelpen aller mest og har det største beskyttelsesbehovet.»

Publisert: