Aftenbladet følger valget direkte utover kvelden og natta.