• Helsesøster Mari Strickert Kolbenstvedt sjekker hørselen på Karoline Matre-Henrichsen (5), som skal begynne på Byfjord skole til høsten, Jarle Aasland

En halv helsesøster på 390 elever

Byfjord skole har helsesøster i 50 prosent stilling. Hun skal ta seg av 390 elever. Det bør ikke være flere enn 300 elever pr. helsesøster ifølge Helsedirektoratet. Byfjord er godt stilt sammenlignet med flere andre skoler i Stavanger.