• Stavanger slapp gjennom nåløyet og ble sammen med Manchester og Eindhoven plukket ut til å være med i prestisjeprosjektet Triangulum. Dermed blir Stavanger et fyrtårn for Europas smarte byer. Fra venstre: Prosjektleder Gerd Seehuus, varaordfører Bjørg Tysdal Moe og kommunaldirektør Leidulf Skjørestad. Cornelius Munkvik

Stavanger blir europeisk fyrtårn for smarte byer

Sammen med Manchester og Eindhoven er Stavanger plukket ut av EU til å være pilotkommune innen mobilitet, energi og IKT.