• Statsadvokat Oddbjørn Søreide er aktor i ankesaken i Gulating lagmannsrett. Helene Haugland er den fornærmede tenåringsjentens bistandsadvokat.

- Jeg trodde han var snill

Først så den fornærmede tenåringsjenten på tiltalte som en reddende engel. Senere den aktuelle natten fremsto han som noe helt annet.