Homofile velkommen i to menigheter

Flertallet går inn for valgfrihet i menighetene når det gjelder ansettelser av homofile. Fra venstre Einar A Grindalen, Riska, Geir Mykletun, Gand (nestleder), Torhild Nødland, Bogafjell (leder), kirkeverge Andreas E. Eidsaa jr, Tor Arvid Flokketvedt, ByMenigheten og Liv Tone Olsen, Høyland. Sistnevnte stemte i første omgang for å fjerne hele teksten som kan stenge homofile ute, men i andre omgang ble det votert over de to alternativene med flest tilhengere, og da stemte også Olsen for valgfrihet. Foto: Tommy Ellingsen

Homofile organister risikerer å bli avvist i Riska, men ønsket velkommen i Høyland. Menighetene i Sandnes skal selv bestemme om de vil ansatte homofile organister, diakoner og kateketer.

Les hele saken med abonnement